رەسىم ئىزدەش ئىقتىدارى ئىچكى قىسىمدا سىناق قىلىنىۋاتىدۇ !
ئىزدە تورى توختىماي تىرىشىۋاتىدۇ...
ئوغۇل تۇغسا ئۆزىدىن كۆرەر، قىز تۇغسا خوتۇندىن. - ئىزدە تورىنى باشبەت قىلىۋېلىڭ